Prijzen

Squash prijzen

Abonnement Prijzen 2024
Baanhuur squash (t/m 16.15) €16,-
Baanhuur squash (v.a. 16.30) €20,-
Introducee squash €12.00
All in senior squash & golf jaar abonnement €420.-
Senior Squash Jaar abonnement €365,-
Dag Squash jaar abonnement €285,-
Jeugd Squash jaar abonnement €182.50
Junior Squash jaar abonnement €162.50
Aspirant Squash jaar abonnement €155.-
Maand squash abonnement junior €25,-
2 Maand squash abonnement/ Instap-actie €50,-
Maand squash abonnement senior €37,50
Introductiekaart squash €199,-
Tienkaart squash (v.a. 17.30 u) €200.-
Tienkaart squash (t/m 16.15) €160,-
Bedrijfsabonnement €185,-
Bedrijfscompetitie squash €145,-
Sportmassage half uur v.a.  €24.00
Squash Les half uur Fred Karsenbarg v.a. €22.00
Squash Les drie kwartier Sami Johnson v.a. €40.00

Kinderen (t/m 16 jaar) van jaar- of maandleden spelen op de zondagmorgen tot 12.00, samen met het jaarlid, gratis mee.
In Juli en augustus kan de jeugd meespelen op de woensdag tot 19.00, vanwege sluiting in het weekend.

Golf prijzen

Abonnement Prijs
Baanhuur golf simulator (tot 16.30) €24,-
Baanhuur golf simulator (vanaf 16.30 en zondag) €30,-
Senior golf jaarlidmaatschap €365,-
Junior golf jaarlidmaatschap €162,50
All inn Squash & Golf jaarlidmaatschap €420,-
Maandabonnement golf simulator p.p €50,-
2 Maandabonnement golf simulator p.p instapkaart €75,-
Baanhuur training €12,50
Tienkaart baanhuur training €125,-
Huur golfclubs €6,-

Golflessen en golf fysiek lessen

Abonnement Prijs
Golflessen avonduren per half uur op aanvraag
Golflessen overdag per half uur op aanvraag
Golf-fit cursus Fysiek & Golf op aanvraag
Fitness cursus op aanvraag
Individueel fitness trainen zonder begeleiding €12,00

Reglement van Orde
Squash & Golf Centrum Hoogezand
1 Lidmaatschap en contributie
Onder leden worden verstaan : senior-, seizoen-, dag-, junior-, aspirant– jaar- maand- en bedrijfsleden. De contributies dienen vooraf te worden voldaan. Pas na betaling heeft u recht op al de faciliteiten, zoals in dit reglement is beschreven. Bij niet tijdige betaling worden u € 8,- in rekening gebracht en wordt u het recht om te squashen ontnomen tot het tijdstip, dat aangetoond kan worden dat de contributie is overgemaakt. Het Squash jaarlidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van twee maanden, dus vóór 1 november. Bij overschrijding van dit termijn en bij inschrijving na 1 september wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en de contributie in rekening gebracht. Dus tussentijdse opzeggingen worden niet geaccepteerd, ongeacht het soort van lidmaatschap of betalingswijze. Veranderingen van lidmaatschappen dienen vóór 1 november binnen te zijn. Minderjarigen kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

2 Speeltijden Squash
Men speelt per tijdseenheid van 45 minuten per 2 personen.
Jaarleden: alle openingstijden.
Dagleden: overdag tot 19.00 uur. Laatste boektijd 18.15 uur.
Bedrijfsleden: in het weekend tot 14.00 uur, door de week tot 19.00.uur laatste boektijd 18.15 uur en vrijdag tot 21.00 uur.
Junior en aspirantleden: iedere dag tot 18.00 uur, tenzij op een later tijdstip spelen met een door een senior geboekte baan.
Juniorlid is men tot en met het jaar waarin men 18 wordt.
Aspirantlid is men tot het jaar waarin men 14 jaar wordt.
De directie van het squash centrum kan de speeltijden blokkeren voor competitie, toernooien, demonstraties, lessen etc.

3 Openingstijden 01-09 t/m 30-06    01-07 t/m 31-08
Maandag              14.00 – 23.00 uur   17.00 – 21/23.00 uur
Dinsdag                17.00 – 23.00 uur   17.00 – 21/23.00 uur
Woensdag            17.00 – 23.00 uur   17.00 – 21/23.00 uur
Donderdag          14.00 – 23.00 uur    17.00 – 21/23.00 uur
Vrijdag                  17.00 – 23.00 uur    17.00 – 21/23.00 uur
Zaterdag              gesloten                    gesloten
Zondag                10.00 – 14.00 uur     gesloten
Feestdagen gesloten Een eventuele verandering of sluiting wordt u tijdig aangekondigd. In de schoolvakanties hanteren wij aangepaste openingstijden.

4 Baanindeling Squash
De banen zijn genummerd van 1 t/m 5. Hoewel men op een bepaalde baan afschrijft, heeft de directie het recht om een andere baan toe te wijzen.

5 Reserveren van een squashbaan of de golfsimulator
Men kan maximaal 8 dagen vooruit reserveren. Dit dient bij voorkeur ter plaatse te gebeuren. Men kan ook voor zijn partner intekenen. Er hangen reserveringsschema’s per dag met een 3 kwartiers indeling (squash) en half uurs indeling (golf). Er zijn steeds 8 schema’s aanwezig voor de komende 8 dagen. Men reserveert door naamsvermelding van beide squashers (voorletter en achternaam) op het betreffende 3/4 uur een baan of elk een half uur op de simulator. Op de dag zelf hangt uw lidmaatschapskaartje op het afhangbord. Mocht er echter van de geboekte baan/simulator geen gebruik worden gemaakt, dan dient u minimaal 4 uur van te voren hier bericht van te geven, zodat andere leden op uw geboekte baan kunnen spelen. Indien u niet afzegt wordt u p.p. € 6.50 in rekening gebracht. Men mag per speelweek net zo veel spelen als gewenst echter, maar 1 x vooruit gereserveerd staan. De boekingen bij squash voor overdag tot 18.00 vallen niet onder deze regeling en men mag hier dus meerdere keren vooruit boeken in 8 dagen.

6 Maandabonnement / Introductiemaand
Dit abonnement is een maand geldig. Een maandabonnement is exclusief gebruik van racket en bal/golfclubs. Een introductie abonnement is inclusief gebruik van racket en bal. Dit reglement is ook op houders van diverse maandabonnementen van toepassing.

7 Introducé Squash en Fitness en Golf
De squash/fitness introducé betaalt € 12.- per 3 kwartier, exclusief racket en bal en dient zich te melden voor hij/zij de baan op gaat of gaat fitnessen. De golf introducé betaalt € 12.– per uur. Dit reglement is ook van toepassing op de introducé.

8 Huur Squash
Huren op 3/4 kwartier basis is mogelijk. De Huurprijs per baan bedraagt € 20.- per 3/4 uur ( 2personen). Overdag tot 17.00 uur is de huurprijs € 16.00 ( laatste boektijd 16.15 uur ) .
De huurprijs is exclusief gebruik van rackets en bal.
Dit reglement is ook op huurders van toepassing.

8a Huur Golf Simulator
Huren op uur basis is mogelijk. De huurprijs bedraagt € 30.– per uur (max 4 personen). Overdag tot 16.30 uur is de huurprijs € 24.-
Dit reglement is ook op huurders van toepassing.

9 Lessen Squash
Leden kunnen per half uur squashles nemen. Niet-leden betalen
daarbovenop gereduceerde baanhuur.

9a Lessen Golf
Men kan per half uur golfles nemen, individueel of in groepsles.

10 Kleding en schoeisel Squash
Het dragen van sportkleding op de banen is verplicht. Dit geldt tevens voor het dragen van schoeisel, dat voorzien dient te zijn van een lichtgekleurde niet afgevende zool.
10a Schoeisel Golf
Sportschoenen of golfschoenen die gras en zandvrij zijn.

11 Aansprakelijkheid
Het Squash en Golf Centrum is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval ontstaan ten gevolge van of tijdens de sportbeoefening, of verblijf binnen het Centrum en de eventuele kosten voortkomend uit dit ongeval of letsel. Het Squash & Golf Centrum is niet aansprakelijk voor vermiste of beschadigde voorwerpen en goederen. Veroorzaakte schade dient te allen tijde door de betrokkene vergoed te worden. Het parkeren op het terrein van het Squash & Golf Centrum is voor eigen risico.

12 Sauna en fitnessruimte
Onder de 18 jaar alleen onder begeleiding van een meerderjarige. De sauna wordt op aanvraag (vóór het spelen i.v.m. opwarmen saunakachel) voor u aangezet. Handdoek i.v.m. hygiëne is verplicht. Als u zonder begeleiding in de fitnessruimte traint, dit kan alleen op tijden dat er geen les wordt gegeven, wordt u geacht bekend te zijn met de regels. Het trainen met handdoek is in de fitness verplicht i.v.m. hygiëne. Het gebruik van sauna en/of fitnessruimte is in combinatie met het squash&fitness abonnement/kaart, introducé of squashbaanhuur of golf&fitness abonnement/kaart, introducee of golfsimulatorhuur en het All in squash&golf abonnement.

13 Bijzonderheden
-a Elk jaar kunt u een prijsverhoging voor de jaarabonnementen verwachten. U wordt van deze op de hoogte gebracht voor de opzeggingsdatum van 1 november, waarna u het commitment van een nieuwe verlenging van het jaarabonnement aangaat. -b Bij inschrijving gaat u akkoord met ons coronaprotocol ons privacy beleid en bij uitschrijving gaat u akkoord met het bewaren van uw gegevens.-c In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van dit centrum.-d Ieder die dit aangaat, wordt geacht bekend te zijn met dit reglement.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op eventuele fouten op deze website