Word nu lid

  Geslacht:
  ManVrouw

  Voornaam:

  Achternaam:

  Straat / huisnr

  Postcode / Woonplaats

  Telefoon- en/of mobielnummer

  Geboortedatum

  E-mail adres

  Opgegeven door jaarlid/voor- en achternaam (alleen invullen bij gratis aanmelding extra lidmaatschap 2021:

  Abonnement Kosten
  Gratis Squash of golf extra-abonnement (Hiermee krijgt u een extra lidmaatschap voor heel 2021 bij elke vol betalend lidmaatschap door leden van een senior-jaarlidmaatschap van 2021 en betreft het extra-gratis-lid geen speler die als lid ingeschreven stond op 1 januari 2021) GRATIS
  All in Squash & Golf jaar-abonnement (alle openingstijden) 320,- p/j
  Squash Senior-jaarabonnement (alle openingstijden) 265,- p/j
  Golf Senior-jaarabonnement (alle openingstijden) 265,- p/j
  Squash Dag-jaarabonnement (overdag tot 19.00 en in het weekend) 200,- p/j
  Squash Junior-jaarabonnement (14 t/m 17 jaar) (Iedere dag tot 18.00) 126,- p/j
  Squash Aspirant-jaarabonnement (t/m 13 jaar) (iedere dag tot 18.00 uur) 105,- p/j
  Squash Maandabonnement onbeperkt (alle openingstijden) 30,- p/m
  Squash Instapactie 3 maandenkaart incl. gebruik racket (alle openingstijden) 50,- 3/mnd
  Squash Introductiecursus maandabonnement (incl. gebruik racket+bal en groepsles) 40,- p/m
  Squash Tienkaart (1 jaar geldig) overdag t/m 16.15 uur , 11x baanhuur op naam p/j 120,-
  Squash Tienkaart (1 jaar geldig) avond v.a. 16.30 uur, 11x baanhuur op naam p/j 160,-
  Bedrijfsabonnement Squash en Fitness(vanaf 2 abonnementen) (Ma t/m do tot 19.00, vrijdag tot 21.00 en zondag tot 14.00 uur) 130,- p.p. p/j

  Bij meer aanmeldingen in het gezin krijg je per jaar 5,- korting. (geldt niet bij gratis gezinslid abonnement)
  Kinderen t/m 16 jaar spelen op de zondag gratis mee met hun ouder(s)
  Een ieder die zich inschrijft is akkoord met ons privacy beleid, ons coronaprotocol en het reglement van orde.