Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door onze website te bezoeken en/of de op de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer

Disclaimer:

Gebruik van de website van Squash en Golf Centrum Hoogezand en Ettan Sport

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Hoewel het Squash en Golf Centrum Hoogezand en Ettan Sport zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhoud van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Squash en Golf Centrum Hoogezand en Ettan Sport niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Squash en Golf Centrum Hoogezand en Ettan Sport kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Squash en Golf Centrum Hoogezand en Ettan Sport wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten den diensten

Op onze website staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie ( waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Squash en Golf Centrum Hoogezand en Ettan Sport. Het is niet toegestaan om enige informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Squash en Golf Centrum Hoogezand en Ettan Sport. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclamer, ten allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk Recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Squash en Golf Centrum Hoogezand en Ettan Sport.